مصرف دارو در کودکان (رادیو دکترسوال)

این قسمت از دکترسوال در مورد مصرف دارو در کودکان و اقدامات لازم در مواقع مختلف در بیماری های کودکان است.

مصرف دارو در کودکان و عوارض ان

۱۳۹۸/۰۱/۱۵ ۱۰:۵۱ | 69 | 00:36:49

مصاحبه با دکتر گودرز پزشک داروساز